کیک برانی24 عددی یقه دار رضوی

قیمت اصلی 264,000 تومان بود.قیمت فعلی 254,700 تومان است.

کیک صبحانه ویژه 16 عددی رضوی

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 386,000 تومان است.

بیسکوئیت کرمدارمانژ پرتقالی 36عددی رضوی

قیمت اصلی 432,000 تومان بود.قیمت فعلی 421,000 تومان است.

بیسکوئیت کرمدارمانژ موزی 36عددی رضوی

قیمت اصلی 432,000 تومان بود.قیمت فعلی 421,000 تومان است.

بیسکوئیت کرمدارمانژ کاکائویی 36عددی رضوی

قیمت اصلی 432,000 تومان بود.قیمت فعلی 421,000 تومان است.

بیسکوئیت کرمدارمانژ نارگیلی 36عددی رضوی

قیمت اصلی 432,000 تومان بود.قیمت فعلی 421,000 تومان است.

بیسکوئیت پذیرایی پرتقال 9عددی رضوی

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 521,000 تومان است.