کنسرو لوبیا چیتی در سس 380 گرم پولک

34,300 تومان
کنسرو لوبیا چیتی پولک لوبیا چیتی که پس از آبکشی و پخت درون قوطی‌های محکم و محفوظ تحت فشار بسته‌بندی

کنسرو تن ماهی شویدی 180 گرم پولک

83,000 تومان
خواص تن ماهی پولک : غنی از اسیدهای چرب امگا 3 پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم

کنسرو تن ماهی فلفلی 180 گرم پولک

81,900 تومان
خواص تن ماهی پولک : غنی از اسیدهای چرب امگا 3 پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم

کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی 180 گرم پولک

86,800 تومان
خواص تن ماهی پولک : غنی از اسیدهای چرب امگا 3 پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون 180 گرم پولک

84,900 تومان
خواص تن ماهی پولک : غنی از اسیدهای چرب امگا 3 پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم